Voorbereiding
 • Denk allereerst goed na over een oplossing voor het veilig werken op hoogte.
 • Bespreek met collega’s welke oplossingen mogelijk zijn en wat de voorkeur heeft.
Bepalen van maatregelen
Bepalen van maatregelen
 • In eerste instantie moet er bij werken langs een gevel gekeken worden naar de bronaanpak. (bijv. niet werken boven windkracht 6 BF)
 • Kijk daarna naar collectieve maatregelen, maak bij elk middel een overweging of je veilig op hoogte kunt werken. (bijv. plaatsen van steigers en/of bordessen)
 • Ga als laatste uit van individuele maatregelen bij het maken van een keuze. (bijv. persoonlijke valbeveiliging). Het indelen van deze middelen wordt op een strategische manier bepaald die erop gericht is een bepaalde volgorde van risicobeheersing te doen. Voor meer informatie zie bijlage 2 van de Arbocatalogus.
Mogelijke middelen - Ladders
pic
Mogelijke middelen - Ladders
 • Ladders kunnen bij kortdurende werkzaamheden in worden gezet of als middel om je te verplaatsen.
 • Bij het gebruik van een ladder moet er een stabiele ondergrond zijn.
 • Op de ladder moet je je minstens met één hand vast kunnen houden.
 • Neem op een ladder geen zware lasten mee.
 • Ladders steken minimaal één meter boven het toegangsniveau uit.
 • Als de ladder lang wordt gebruikt, moet deze vast worden gezet.
Mogelijke middelen - Kooiladder
Mogelijke middelen - Kooiladder
 • Een kooiladder wordt meestal gebruikt voor het klimmen of afdalen naar een ander gedeelte van een gebouw of installatie.
 • Hierbij is het meenemen van materialen of gereedschappen ook maar beperkt.
 • Hiervoor zijn transport- en hijsvoorzieningen meestal noodzakelijk.
pic
Mogelijke middelen - Glazenwassersbak
pic
Mogelijke middelen - Glazenwassersbak
 • De glazenwassersbak kan gebruikt worden voor het uitvoeren van lichte werkzaamheden aan een gevel.
 • Controleer bij gebruik altijd eerst of de bak in goede staat verkeerd door te kijken naar keuringsstickers.
 • Laat de bediening over aan goed geïnstrueerde collega’s.
 • Let op de maximale belasting en veiligheidsvoorzieningen.
 • Zet de ruimte onder het werkgebied af voor bijvoorbeeld voorbijgangers.
 • Houd rekening met het weer, zoals harde wind of onweer.
Mogelijke middelen - Permanente ladders met valbeveiliging
Mogelijke middelen - Permanente ladders met valbeveiliging
 • Bevestig deze ladder aan gebouwen, installaties en masten wanneer er inspecties en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 • Het gebruik van deze ladder is vergelijkbaar met de kooiladder.
 • Controleer de valbeveiliging op bruikbaarheid voor gebruik.
 • Gebruik een passende veiligheidsgordel en koppelingsmechanisme.
pic
Mogelijke middelen - (Rol)steigers (1)
pic
Mogelijke middelen - (Rol)steigers (1)
 • Het gebruik van steigers is de meest toegepaste manier voor een tijdelijke veilige werkruimte bij het werken op hoogte.
 • Bouw rolsteigers altijd volgens de instructies van de fabrikant of leverancier en op een stabiele ondergrond.
 • Verwijder geen onderdelen van de steiger als deze in de weg zitten tijdens het werk.
 • Houd rekening met de maximaal toegestane belasting in verband met materiaalopslag.
 • Breng alle vereiste onderdelen van de rolsteiger goed aan, inclusief stabilisatoren, tussenleuningen en kantplanken.
Mogelijke middelen - (Rol)steigers (2)
Mogelijke middelen - (Rol)steigers (2)
 • Verplaats een rolsteiger nooit als er mensen, materialen of gereedschappen op staan.
 • Controleer een rolsteiger elke dag voor dat je deze gaat gebruiken of deze nog veilig is.
 • Klim aan de binnenzijde van de rolsteiger, houdt de verdiepingsluiken gesloten, let op de maximale belasting en zet de werkruimte rond de steiger af voor personen.
 • Zorg dat onbevoegden, zoals spelende kinderen, geen toegang hebben tot de steigers.
pic
Stellingen
Stellingen

Bij het bestrijden van risico's houd je je aan de volgende volgorde: 1) Risico's bestrijden bij de bron, 2) Collectieve valbeveiliging, 3) Persoonlijke valbeveiliging.

Ladders kunnen worden ingezet voor langdurige werkzaamheden.

Tijdens het werken op een (rol)steiger mag je onderdelen van de steiger die in de weg zitten verplaatsen.

Laatste