Stel jezelf bij het uitkiezen van een hoogwerker de volgende vragen:
Stel jezelf bij het uitkiezen van een hoogwerker de volgende vragen:
 • Hoeveel personen moet de hoogwerker kunnen dragen?
 • Hoeveel gewicht moet de hoogwerker kunnen dragen?
 • Hoe groot moet het draagplatform zijn?
 • Hoe bereikbaar is de werklocatie?
 • Hoe stevig is de ondergrond waarop de hoogwerker opgesteld wordt?
 • Hoe hoog moet de hoogwerker kunnen reiken?
 • Wat is het zijdelingse bereik?
 • Wat is het vereiste mastsysteem verticaal?
Houd bij het opstellen en voorafgaand aan het gebruik van de hoogwerker rekening met de volgende punten:
Houd bij het opstellen en voorafgaand aan het gebruik van de hoogwerker rekening met de volgende punten:
 • Zorg dat de ondergrond waarop de hoogwerker staat aan de voorwaarden voldoet:
  • Ondergrond moet stabiel, trillingvrij, vlak, voldoende draagkracht hebben en hard zijn.
  • Plaats de hoogwerker zo dat je de gewenste plaats en werkpositie kunt bereiken.
  • Houd rekening met eventuele hindernissen.
  • Gebruik hoogwerker in geheven toestand enkel op hellingen die kleiner zijn dan opgegeven waarden, meestal 3 graden.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de door de plaatselijke overheid opgelegde signalisatie en aanvullende bedrijfsregels.
 • Zet het gebied rondom de hoogwerker af.
 • Bij tegenliggend verkeer, zorg ervoor dat de hoogwerker niet uitzwenkt.
 • Zorg dat de omgeving van de hoogwerker vrij is van hoogspanningsleidingen.
 • Zorg dat personen rondom de hoogwerker niet geraakt kunnen worden door vallende voorwerpen.
 • Voer een visuele controle uit:
  • Batterijlading
  • Vloeistofniveau van hydraulische olie
  • Beschadiging van mechanische onderdelen
  • Hydraulische slangen (Beschadiging? Lekkage?)
  • Elektrische componenten en leidingen
  • Scheefstand beveiliging
 • Raadpleeg het hoogwerkerboek en het werkbereikdiagram.
Voordat je de hoogwerker gebruikt, moet je alle onderstaande stellingen met ‘ja’ kunnen beantwoorden:
Voordat je de hoogwerker gebruikt, moet je alle onderstaande stellingen met ‘ja’ kunnen beantwoorden:
 • Ik voel me fit en ben niet duizelig.
 • Ik ben aantoonbaar geïnstrueerd.
 • Ik draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals valbeveiliging, werkkleding, veiligheidshelm en veiligheidsschoenen).
 • Wanneer ik boven 25 meter van de grond werk, dan heb ik een portofoon waarmee ik contact kan hebben met mijn collega op de grond.
 • De windkracht is niet groter dan 6 en er is geen onweer voorspeld.
Houd tijdens het gebruik van de hoogwerker rekening met de volgende punten:
Houd tijdens het gebruik van de hoogwerker rekening met de volgende punten:
 • Ik gebruik geen trapjes, opstapjes, ladders in de werkbak.
 • Ik reik niet buiten de werkbak.
 • Er staat altijd een geïnstrueerde collega beneden die de nooddaalinrichting kan gebruiken en ik kan deze collega met mij communiceren.
 • Ik gebruik de hoogwerker niet als personenlift of als hijskraan.
Houd bij het verrijden van de hoogwerker naast de punten hierboven ook nog rekening met de volgende punten:
Houd bij het verrijden van de hoogwerker naast de punten hierboven ook nog rekening met de volgende punten:
 • Heb ik de juiste opleiding, instructie of training gevolgd om de hoogwerker te verrijden?
 • Ben ik 18+? Zo niet, verrijd ik onder deskundig toezicht?
 • Geeft een collega op de grond aanwijzingen tijdens het verrijden?
Laatste