Voorbereiding
 • Veel werk wordt verricht op platte daken, bijvoorbeeld het repareren van dakbedekking, het aanbrengen van dakdoorvoeren van CV-ketels of onderhoud aan koelinstallaties.
 • Indien het werk ver genoeg is van de dakrand, zijn er geen bijzonder maatregelen nodig.
 • Houd rekening met daglichtkoepels en andere constructies, deze kunnen meestal niet het gewicht van een mens dragen. Hiernaast zijn niet alle dakconstructies sterk genoeg om op te staan, zoals bijvoorbeeld golfplaten.
 • Als er sprake is van een borstwering die hoog genoeg is, kan er zonder aanvullende maatregelen gewerkt worden. Voor meer informatie zie bijlage 2 van de Arbocatalogus.
Zones op het dak
Zones op het dak

Deze afbeelding illustreert een bovenaanzicht van een dak. De kleuren (groen, oranje, rood) geven de diverse zones aan.

 • Afstand werkplek tot de dankrand is groter dan 4 meter = groene zone.
 • Afstand werkplek tot de dankrand is tussen 4 en 2 meter = oranje zone.
 • Afstand werkplek tot de dankrand is minder dan 2 meter = rode zone.

De veiligheidsmaatregelen behorende bij deze zones staan hieronder beschreven.

pic
Bepalen van maatregelen (1)
pic
Bepalen van maatregelen (1)

Om een verantwoorde keuze te maken voor goede beveiligingsmethodes zijn de volgende werkinstructies ontwikkeld:

 • Werkzaamheden op 4 meter afstand van de dakrand: Hier bevindt je je in de ‘beschermde zone’. Er moet wel een duidelijke markering worden gemaakt. Je mag hier werkzaamheden uitvoeren zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen.
Bepalen van maatregelen (2)
Bepalen van maatregelen (2)

Om een verantwoorde keuze te maken voor goede beveiligingsmethodes zijn de volgende werkinstructies ontwikkeld:

 • Werkzaamheden tussen 2 en 4 meter van de dakrand: Er is sprake van een ‘beschermde zone’ als er een afzetting is geplaatst op 2 meter van de dakrand. Je mag hier werkzaamheden uitvoeren zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen.
pic
Bepalen van maatregelen (3)
pic
Bepalen van maatregelen (3)
 • Om een verantwoorde keuze te maken voor goede beveiligingsmethodes zijn de volgende werkinstructies ontwikkeld:
  • Werkzaamheden op minder dan 2 meter van de dakrand: Wanneer je je op minder dan 2 meter van een dakrand of lichtkoepel bevindt is er altijd sprake van valgevaar en moeten er maatregelen worden genomen.
Mogelijke middelen - Borstwering
Mogelijke middelen - Borstwering
 • Borstweringen op daken beschermt goed tegen valgevaar bij werk op platte daken.
 • De borstwering moet hoog genoeg zijn om de werkplek te beschermen. Deze moet minimaal 1 meter hoog zijn.
 • Kijk bij oudere bebouwing of de constructie nog stevig genoeg is om deze beveiligingsmethode te gebruiken.
pic
Mogelijke middelen - Permanente hekwerken
pic
Mogelijke middelen - Permanente hekwerken
 • Permanente hekwerken zijn goede beschermingsmaatregelen tegen valgevaar.
 • Let op of de constructie stevig genoeg is en of er voldoende hoogte is en pas wanneer nodig aanvullende maatregelen toe.
Mogelijke middelen - Collectieve tijdelijke beveiligingsmiddelen
Mogelijke middelen - Collectieve tijdelijke beveiligingsmiddelen
 • Wanneer bordessen, steigers of stellingen niet mogelijk zijn voor werken op hoogte, komen ander oplossingen aan de orde.
 • Let bij het plaatsen van deze beveiligingsmaatregelen of de bevestiging veilig en stevig genoeg is.
 • Let op dat hekwerken en leuningen (randbeveiligingen) minimaal 1 meter hoog zijn.
  • Gebruik een tussenligger op zodanige manier dat een kubus van 47 cm niet door de openingen heen past.
  • Plaats een kantplank van 15 cm hoog.
 • Vangnetten kunnen een goed alternatief vormen wanneer er geen steigers of stellingen kunnen worden geplaatst, deze beperken de val.
 • Dakrandbeveiligingen komen in verschillende modellen en typen voor. Houdt rekening met valgevaar wanneer de dakrandbeveiliging tijdelijk verplaatst moet worden.
pic
Stellingen
Stellingen

Bij werkzaamheden tussen de 2 en 4 meter van de dakrand mag je zonder aanvullende veiligheidsmaatregelen te werk gaan.

Wanneer je je op minder dan 2 meter van een lichtkoepel bevindt is er geen sprake van valgevaar.

Laatste