pic
'Ongewenst Gedrag'?

 

 • Jullie kunnen met diverse vormen van ongewenst gedrag worden geconfronteerd door mensen van zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Vormen van ongewenst gedrag die in de ArboTechniek branche kunnen voorkomen:
  • Agressie en Geweld;
  • Seksuele intimidatie;
  • Discriminatie;
  • Pesten;
Situaties - Agressie, geweld en Seksuele intimidatie
Situaties - Agressie, geweld en Seksuele intimidatie

 

 • Agressie & Geweld:
  • Psychische agressie (bedreigen, intimideren, onder druk zetten, beschadigen);
  • Fysieke agressie ( schoppen, slaan);
  • Verbale agressie ( schelden, beledigen);
 • Seksuele intimidatie:
  • Intieme vragen over het privéleven;
  • Suggestieve opmerkingen;
  • Het maken van seksueel getinte opmerkingen of gebaren;
  • Ongevraagd toesturen van sms’jes of briefjes;
  • Tonen van seksueel getinte afbeeldingen (op werkplek of intranet);
  • Fysiek contact (vastpakken, iemand zoenen, doorgang versperren, aanranding, verkrachting);
Situaties - Discriminatie en Pesten
Situaties - Discriminatie en Pesten

 

 • Discriminatie:
  • Tijdens het solliciteren;
  • Bij eventuele promoties;
  • Bij ontslagronden;
  • Bij het vaststellen van beloning / salaris of tijdens het werk zelf;
 • Pesten:
  • Grapjes maken ten koste van een ander;
  • Beledigen of schelden;
  • Openlijk terechtwijzen;
  • Negeren of sociaal isoleren;
  • Roddelen;
  • Kritiek uiten op iemand persoonlijke leven;
  • Beschadigen van eigendommen;
Risico's voor werknemers
Risico's voor werknemers

 

 • Deze situaties kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ziekteverzuim.
 • Overige effecten van ongewenst gedrag bij de werknemer:
  • Tast het gevoel van waardigheid van het slachtoffer aan.
  • Kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en vermindering van zelfvertrouwen van een werknemer.
pic
Risico's voor het werk
Risico's voor het werk

 

 • Overige effecten van ongewenst gedrag voor het werk:
  • Afname van arbeidstevredenheid of betrokkenheid bij de organisatie.
  • Onzeker gedrag.
  • Verhoogde kans op ongevallen.
Maatregelen & Tips - Wie is verantwoordelijk?
Maatregelen & Tips - Wie is verantwoordelijk?

 

Zowel de werkgever en werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk bij het voorkomen of beperken van ongewenst gedrag.

 • Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat ongewenst gedrag voorkomt of tenminste beperkt.
 • Werknemers dienen attent te zijn op signalen die op ongewenst gedrag wijzen.

Ongewenst gedrag aanpakken begint bij het vaststellen van de mogelijke oorzaken – de bron.

Maatregelen & Tips - Wat kan je werkgever betekenen?
pic
Maatregelen & Tips - Wat kan je werkgever betekenen?

 

Hoe kan jouw werkgever ongewenst gedrag voorkomen of aanpakken?

 • Een duidelijk beleid en een gedragscode;
 • Een vertrouwenspersoon en klachtenregeling;
 • Aandacht van de leidinggevenden voor ongewenst gedrag;
 • Concrete actie bij ongewenst gedrag;
Maatregelen & Tips - Wat kun jij doen?
Maatregelen & Tips - Wat kun jij doen?

 

Wat kan jij doen bij het ervaren van ongewenst gedrag? *zie Arbocatalogus voor meer voorbeelden:

 • Geef aan dat je last hebt van ongewenst gedrag door de direct betrokkene aan te spreken op zijn/haar gedrag;
 • Geef bij je leidinggevende aan dat je last hebt van ongewenst gedrag;
 • Schakel je vertrouwenspersoon in;
 • Ga naar de bedrijfsarts wanneer je medische klachten ervaart n.a.v. ongewenst gedrag;
 • Volg eventueel een training om assertief te reageren wanneer ongewenst gedrag wordt ervaren;
Stellingen
Stellingen

Wanneer ongewenst gedrag geconstateerd is, betekent dit dat er gepest wordt op de werkvloer.

Wanneer je een grapje maakt ten koste van een ander zorgt dat voor een positievere sfeer op het werk.

Er is alleen sprake van seksuele intimidatie als beide personen het hierover eens zijn.

Laatste